Zonneboiler voor Tapwater

Bij een tapwatersysteem wordt het leidingwater (voor) verwarmd door zonne-energie van de collectoren. Het systeem wordt tussen de ingaande koude waterleiding van de woning en de CV-combiketel geplaatst. Mocht de temperatuur in het voorraadvat onvoldoende zijn dan wordt het water door de combiketel verwarmd tot de juiste temperatuur.

De tapwater systemen zijn uitgevoerd met één of meerdere HPC-1,6 of HPC-2,5 collectoren en een RVS voorraadvat met één wisselaar

 

Werking standaard zonneboiler systeem

 

Het boilervat is verbonden met een of meerdere collectoren. Het collectorcircuit is een volledig gescheiden en gesloten circuit dat onder druk is gevuld met een glycol/water-mengsel. Dit mengsel beschermt het collectorcircuit tegen vorst en het leidingwerk tegen corrosie.

De collectorpomp schakelt met minimaal vermogen in zodra de temperatuur van de collectorsensor 6°C hoger is dan de temperatuur in het boilervat. De vloeistof wordt rondgepompt en in de collector opgewarmd. Daarna stroomt de verwarmde vloeistof door de spiraalvormige warmtewisselaar in het voorraadvat. De warmte wordt door deze wisselaar overgedragen aan het sanitairwater. De solarpomp zal de vloeistof sneller rondpompen indien het temperatuurverschil verder oploopt. De solarpomp zal uitgeschakeld worden als het temperatuurverschil nog maar 4ºC is. De aangesloten CV-combiketel zorgt, indien nodig, voor de naverwarming van het sanitaire water.